Priser & ydelser

Mesterbyggeren tager følgende priser for udført arbejde.

Kørsel er indeholdt i timepriserne.

Timepris hos kunden 400kr + moms = 500kr inkl. moms

Værkstedspris 560kr + moms = 700kr inkl. moms

Byggeledelse  600kr + moms = 750kr inkl. moms

Udarbejdelse af tegnings- og udbudsmateriale 800kr + moms = 1000kr inkl. moms

Vikarservice (kun for virksomheder som anviser arbejdet) 320kr + moms = 400kr inkl. moms